developer_board

سامانه فناوران مالی

  این سامانه در واقع یک ESB با رویکرد بومی و بر بستر موتور پردازش پیام آورین است. این سامانه در مهرماه سال 1398 در شرکت شاپرک نصب گردید و از دیماه سال 1398 مورد بهره برداری قرار گرفت. زیر سامانه های فعلی آن به شرح زیر هستند
  • سامانه واسط کارت به کارت
  • سامانه واسط هریم (رمز پویا)
  • سامانه پیچک (ارائه خدمات استعلام، ثبت، تایید، ظهر نویسی چک)
   
developer_board

سامانه تحول دیجیتال

  این سامانه با نام شباهنگ از اواخر اردیبهشت ماه 1400 در بانک گردشگری رونمایی شد و فاز اول آن به بهره برداری رسید.