درباره ما

در راستای نیاز کشور به یک محصول نرم افزاری جهت پردازش پیام با مقیاس بالا این شرکت اقدام به پژوهش و امکان سنجی و در نهایت تولید چنین پلتفرمی نمود. نمونه های کاربردی استفاده از این پلتفرم در

 • صنایع ملی مالی (مانند سوییچ ملی شبکه تبادل اطلاعات مالی بین بانکی (شتاب)
 • سوییچ ملی پرداخت (شاپرک)
 • سامانه های تجارت الکترونیک ملی مانند هسته معاملاتی بورس
 • صنایع مالی در اندازه بنگاههای مالی مانند سوییچ کارت بانکها
 • صنایع مالی وابسته به بانکها مانند شرکتهای پرداخت / واسط فینتک
 • تبادل پیام در کسب و کارهای B2B با تعداد تبادل تراکنش بالا مانند
  • درگاه تبادل تراکنش در دولت الکترونیک
  • درگاه تبادل تراکنش فی مابین شرکتهای بیمه، مراکز درمانی، وزارت بهداشت

میباشند. خصایص اصلی چنین پلتفرمی

 • مقیاس پذیری
 • توزیع پذیری
 • تامین امنیت

میباشد. هم اکنون در اغلب سازمانها و شرکتهایی که نیاز به چنین پلتفرمی دارند، از محصولات وارداتی مانند

 • IBM websphere, IBM Brocker, IBM ESB
 • ATOS, BULL
 • Backbase
 • SLM Switch
 • Avanza, Novus

استفاده میکنند. از آنجا که محصولات مقیاس پذیر از دسته محصولات استراتژیک میباشند، دستیابی به اینگونه محصولات علاوه بر خودکفایی کشور، بسیاری از ملاحظات بغرنج امنیتی در این حوزه را نیز مرتفع میسازد. بدیهی است استفاده از محصولات بومی، سفارش سازی جهت تطابق با نیازهای داخلی کشور، مدت زمان لازم و هزینههای سختافزاری برای تطابق با نیازهای داخلی را کاهش میدهد.

شرکت راهکارهای نوین هوشمند آورین با هدف طراحی محصولی با خصایص فوق تاسیس گردید و با توجه به داشتن تجربه 15 ساله در صنعت بانکی و تولید سوییچ بانکی و پرداخت در سابقه تیم اجرایی خود، اقدام به توسعه پلتفرم فوق نمود. پس از تولید پلتفرم مذکور، شرکت چند محصول زیر را با استفاده از قابلیتهای پلتفرم جدید طراحی و تولید نموده است. بدیهی است که کلیه خصایص پلتفرم فوق در کلیه محصولات شرکت جاری است و در واقع هر محصولی بر روی پلتفرم فوق تولید گردد، خصایص مذکور را خواهد داشت. بر همین مبنا، نام شرکت را آورین، بلندترین کوه رشته کوه زاگرس واقع در استان آذربایجان غربی ایران نامگذاری نمود. اولین و مهمترین محصول شرکت یک موتور پردازش پیام پایدار و مقیاس پذیر بوده است.