راهکارهای نوین هوشمند آوریـن

شرکت راهکارهای نوین هوشمند آورین (سهامی خاص) با هدف طراحی محصولات پایدار و مقیاس پذیر فعالیت خود را در عرصه تولید و توسعه محصولات نرم افزاری آغاز کرده است. بر همین مبنا، نام شرکت را آورین، بلندترین کوه رشته کوه زاگرس واقع در استان آذربایجان غربی ایران نام گذاری نمود. اولین و مهمترین محصول شرکت یک موتور پردازش پایدار و مقیاس پذیر بوده است.
شرکت دانش بنیان نوع یک

محصولات شرکت

چرا موتور پردازش پیام آورین؟

برخی از دلایل
01

پایداری

هنگامیکه یک نقطه جدید به عنوان واسط به سیستم اضافه گردد، پایداری سیستم حاصل ضرب پایداری مصرف کننده و پایداری نقطه واسط خواهد بود. برای اینکه پایداری مدل جدید با پایداری مدل قبلی برابر باشد، باید ضریب پایداری نفطه واسط 100% باشد.

02

مقیاس پذیری

مقیاس پذیری به معنای اجرای همزمان سامانه بر روی چند ماشین مختلف و بصورت همزمان (Active-Active) است. موتور پردازش پیام از مقیاس پذیری به منظور حل نیازمندیها بهره برده است

03

جداسازی I/O و پردازش

به تبع ظهور تکنولوژیهای نوظهور در عرصه جداسازی سازوکار مدیریت I/O از مدیریت پردازش پیام به منظور دستیابی به ،امکان تقسیم بار امکان مدیریت و پذیرش تعداد تراکنش بسیار بالا و امکان نگهداری تعداد زیاد اتصال زنده صورت پذیرفت

04

کنترل ترافیک

در مدل mesh اگر مجموع تراکنشهای وارده به یک مصرف کننده (از سوی تمامی تولیدکننده ها) بیشتر از حجم توان پردازشی سمت مصرف کننده باشد (در مقاطع زمانی کوتاه) معمولا ایجاد ناپایداری در سمت مصرف کننده مینماید.

05

امنیت

اغلب مصرف کنندگان در هنگام ارائه سرویس، معضل ایجاد یک رابطه امن با تولیدکننده خود را دارند. موتور پردازش پیام به عنوان یک واسط امین به روشهای متعدد تامین امنیت را به عهده میگیرد.

06

زبان مشترک

موتور پردازش پیام بر اساس آمیخته دو مفهوم زیر، نسبت به تولید یک زبان مشترک اقدام نموده و از تحمیل تغییرات به ذینفعان جلوگیری میکند و همچون یک مترجم زبان، نقش آفرینی مینماید.

آخرین اخبار

سامانه نرم افزاری شباهنگ با موفقیت در بانک گردشگری عملیاتی گردید.

1400/03/14

جلسه پایلوت سامانه شباهنگ با حضور مدیر عامل و اعضا هیات مدیره بانک گردشگری برگزار گردید.

1399/12/25

شرکت آورین، با افتخار توانست مجوز شرکتهای دانش بنیان نوع یک را اخذ نماید.

1399/11/11